1. Felek
  1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője:
   • Cégnév: Programajánló Kft
   • Székhely: 2000 Szentendre Kovács László u 45 (nem üzelthelység)
   • Nyilvántartást vezető cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
   • Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-153482/4
   • Adószám: 23781845-2-13
   • EU-s (közösségi) adószám: HU23781845
   • Ügyfélszolgálat:  Telefon:/ sms  06 (30)8-90-80-90
   • E-mail kapcsolat: rendeles kukac xvideo pont hu
   • Nyitva tartása: Munkanapokon, hétfőtől péntekig: 9:00-16.30 óra között
    a továbbiakban: Üzemeltető.
  2. A Webáruházban forgalmazott termékek eladója:
   • Cégszerű megnevezése:  Batta Group Kft.
   • Adószáma:  14445349-2-13
   • Cégjegyzékszáma:  13-09-122603
   • A székhely címe: 2310 Szigetszentmiklós, Szentmiklósi utca 10.
   • Bemutatóterem/telephely címe:  1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.
   • Telefon:  +36 (1) 788-8246
   • E-mail cím:  info kukac myactioncam pont hu
   • Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
   • Címe:  1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.
   • Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: Munkanapokon 12-18 óráig.
   • Telefonszáma:  +36 (1) 788-8246
   • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás:  Munkanapokon 12-18 óráig
   • Faxszáma:  +36 (1) 799-4212
   • Kötelező válaszadási idő faxon/e-mailen beérkezett megkeresésekre:  3 munkanap
    a továbbiakban eladó/ szolgáltató.
  3.  Továbbá  továbbiakban: Üzemeltető, eladó  és az xvideo.hu által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Üzemeltető és Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 2. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.xvideo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban:  xvideo.hu Online Áruház ) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A  xvideo.hu Online Áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.
  2. Az  xvideo.hu Online Áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
  3. Az  xvideo.hu Online Áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
  4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Üzemeltető,  Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).
  5. Ügyfélszolgálat elérhetősége
   • Ügyfélszolgálat:  Telefon:/ sms  06 (30)8-90-80-90
   • E-mail kapcsolat: rendeles kukac xvideo pont hu
   • Nyitva tartása: Munkanapokon, hétfőtől péntekig:9:00-16.30 óra között
   • 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.
   • Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: Munkanapokon 12-18 óráig.
   • Telefonszáma: +36 (1) 788-8246
 3. Regisztráció
  1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.
  2. A Üzemeltető és Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A  Üzemeltető és Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Üzemeltető és  Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.
 4. Megrendelés
  1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.
  2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
  3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Üzemeltető és Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Üzemeltető és  Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Üzemeltető és  Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
  4. A megrendelést a Üzemeltető és Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Üzemeltető és Szolgáltatótól.) A Üzemeltető és Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  6. Üzemeltető és Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Üzemeltető és Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 5. Szállítási és fizetési feltételek
  1. A Üzemeltető és Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A házhozszállítás díja 40 000 Forintig 1000 Forint, 40 000 forint értékhatár felett ingyenes. A megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Üzemeltető és Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Üzemeltető és Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Üzemeltető és Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
  2. Üzemeltető és Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási nap megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl. Meghatározott órára történő kiszállítást a Üzemeltető és Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Üzemeltető és Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
  3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Üzemeltető és Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon
  4. A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató Budapesti telephelyén.
  5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Üzemeltető és Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
 6. Elállás joga, módja, következményei
  1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Üzemeltető és Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Üzemeltető és Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ügyfél kérésére Üzemeltető és Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Üzemeltető vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a DPD általános futárszolgálati díjai az irányadóak.
  2. A Üzemeltető és Szolgáltató postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal, vagy ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után, a DPD Futárszolgálattal szállíttassa vissza. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Üzemeltető és Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.
 7. Garancia, szavatosság
  1. 7.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.
 8. Egyebek
  1. Az  xvideo.hu Online Áruház információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  2. Az Üzemeltető és Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
  3. Az Üzemeltető és Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Üzemeltető és Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Üzemeltető és Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az Üzemeltető és Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
  4. Az Üzemeltető és Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
  5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
  6. Tájékoztatjuk, hogy szaküzleteinkben és internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki!

Szentendre, 2013. december 12.